شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام‌هاي ارسالي

چراغ جادو
+ ديگه حس نوشتن بيتهاي قشنگ رو از دست دادم.
کفش هاي مکاشفه
ديروز 9:20 عصر
يکسان نباشد حال انسان غم مخور
+ ز پيدايي خود پنهان بماندي، چنين پيدا چنين پنهان کجايي، هزاران درد دارم ليک بي تو،ندارد درد من درمان کجايي... #عطار
کفش هاي مکاشفه
ديروز 9:20 عصر
اسپايکا
@};-
+ شب ز نور ماه روي خويش را بيند سپيد...من شبم تو ماه من در آسمان بي من مرو... #مولانا
کفش هاي مکاشفه
ديروز 9:20 عصر
+ هرچه مي خواهمت از ياد برم ممکن نيست ، من تو را دوست نمي دارم اگر بگذاري
+ گفتند که عاشق شدنت فرض محاليست ، من عاشق رد کردن اين فرض محالم...
+ مبتلايم کرده اي ! درمان نمي خواهم که عشق بي گمان...شيرين ترين بيماريِ دورانِ ماست... فرشاد_کوليوند
+ دست خودش نبود که گم کرد خانه را...سيلي بي هوا، اثرش تار ديدن است....
+ يك ثانيه ميبينمت،يكسال درگيرم ،هر اتفاق نادري کوتاه مي افتد...
بح بح
+ دلتنگي گاهي ميشود همين چند نقطه پيوسته بهم که شايد واژه نداشته باشند اما پرند از بغض و حرفهايي به وسعت سالها......
+ گفتم که بر خيالت راه نظر ببندم، گفتا که شبرو است و از راه ديگر آيد....
+ هر که آمد به دلم زخم عميقي زد و رفت، ظاهرا از پي نفتند در اين ويرانه...
+ داني چه مي‌رود به سر ما ز دست تو ،تا خود به پاي خويش بيايي و بنگري...
+ هيچگاه بخاطر يک نفر روابطتون رو با بقيه به هم نزنيد، روزي که به اين نتيجه رسيدي که تصميم بقيه درست بوده، دور و برت کسي نيست ديگه...
+ کفش هايم کو؟؟؟ چه کسي بود صدا زد سهراب؟؟ آشنا بود صدا مثل هوا با تن برگ...
{a h=haftasman}2 هفت آسمان{/a} بله
+ جمعه به دنيا آمده ام ؛به هرچه دل مي بندم تعطيل است ...! #صادق_هدايت
من هم جمعه به دنيا آمده ام.
تسبیح دیجیتال
عقيل صالح
0 امتیاز
0 برگزیده
491 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
عقيل صالح عضو گروهی نیست
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله تير ماه
vertical_align_top