سفارش تبلیغ
صبا ویژن

همچون نسیم

نظر

 

بعد از دستگیری چگوارا

از چوپانی که او را لو داده بودند پرسیدند:

چرا مردی که تمام زندگیش به دفاع از تو و حقوق تو پرداخته است را لو دادی؟

چوپان گفت: او با جنگ هایش گوسفندان مرا می ترساند.